επιθεματα κατακλισεων

Kemagel Silicone®

Καθαρισµός Επιφανειακών Νεκρώσεων – Eπίθεµα Υδρογελώδες – Σιλικόνης για ουλές