Βελόνες

Βελόνες-ιατρικές απλές -παρακέντησης -μεσοθεραπείας

Η κατηγορία  Βελόνες περιλαμβάνει βελόνες ιατρικές  άριστης ποιότητας καθ΄ όλα σύμφωνες με την υπουργική απόφαση Α6/6404 «Τεχνικές προδιαγραφές και Μέθοδοι Ελέγχου Πλαστικών Συριγγών και Βελονών μίας χρήσης» (ΦΕΚ 681 τ.Β’8.8.1991).Είναι επίσης  σύμφωνες και με τις απαιτήσεις του προτύπου ΙSO 13485-2003 και διαθέτουν  Πιστοποιητικό ISO 9001:2008.

Η κωνική κεφαλή των βελονών είναι σύμφωνη με τον τύπο ISO 594/1 και  φέρουν διακριτικό χρώμα (χρωματικός κώδικας) που επιτρέπει τον προσδιορισμό της διαμέτρου της βελόνης.

Απόλυτα αποστειρωμένες  σε συσκευασία στην οποία αναγράφονται:

  • κωδικός παρτίδας  «ΠΑΡΤΙΔΑ» (ή LOT)
  • Ενδειξη της οριακής ημερομηνίας ασφαλούς χρήσεως
  • Ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για μία και μόνη χρήση
  • Τις ειδικές συνθήκες αποθήκευσης

Βελόνες απλές ,παρακέντησης και μεσοθεραπείας , αποστειρωμένες,μιας χρήσεως, άριστης ποιότητας.

  • Χωρίς ελαττώματα κατασκευής και μη αποσπούμενα σωματίδια.
  • Λεία εξωτερική επιφάνεια σωλήνα.
  • Αμβλύ άκρο  βελόνης αιχμηρό, χωρίς προεξοχές και ελαττώματα.

Διαθέσιμες σε διάφορες διαστάσεις μήκους (5/8’’-2’’)  και G:(16G-30G)

ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ!