Γάζες Λαπαροτομίας Ακτινοσκιερές

Γάζες Ακτινοσκιερές Λαπαροτομίας

Γάζες ακτινοσκιερές για χειρουργική χρήση.Οι ακτινοσκιερές γάζες λαπαροτομίας από βαμβάκι 1οο% υψηλών χειρουργικών προδιαγραφών. Είναι απορροφητικές ,χωρίς ελαττώματα ύφανσης και  φέρουν βαριούχο ακτινοσκιερό νήμα.
Το νήμα είναι περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% σε θεϊκό βάριο και είναι πλεγμένο κατά μήκος της γάζας .
Το νήμα είναι ορατό ακόμη και σε μικρές δόσεις ακτινοβολίας.
Οι ιατρικές γάζες είναι κατασκευασμένες ,σύμφωνα με τους όρους της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας
και  με το εναρμονισμένο πρότυπο ΕΝ 14079: 2003.

Προβάλλεται το μοναδικό αποτέλεσμα

Προβάλλεται το μοναδικό αποτέλεσμα