Επιδεσμικές ταινίες

Επιδεσμικές ταινίες

Μεταξωτες,χάρτινες,πλαστικες-συνθετικές,επιδεσμικές ταινίες στερέωσης.

Αριστης ποιότητας και κολλητικής ικανότητας. Υποαλλεργικές.