Πνευμονολογικά Αναλώσιμα

Ανταλλακτικά σπιρομέτρων .

Πευμονολογικά  Αναλώσιμα

Φίλτρα Σπιρομέτρων ,με μεγάλη απόδοση φιλτραρίσματος σε ιούς και βακτήρια.Ρινικά κλείστρα ,Επιστόμια σπιρομέτρου χάρτινα .

Προϊόντα Άριστης ποιότητας .

Προβάλλονται και τα 3 αποτελέσματα

Προβάλλονται και τα 3 αποτελέσματα