Posted on

Επίδεσμοι Ακινητοποίησης από Γύψο ή από Πολυμερές ;

επίδεσμοι ακινητοποίησης

Επίδεσμοι Ακινητοποίησης από Γύψο ή από Πολυμερές ;

Ποιές είναι οι διαφορές;

Όταν ένα οστό υποστεί κάταγμα ο Θεράπων ιατρός επιδιώκει να ανατάξει τα σπασμένα κομμάτια και να τα διατηρήσει στη σωστή ανατομική τους θέση για να «κολλήσουν», δηλαδή να πωρωθεί το κάταγμα.

   Ως Κάταγμα ορίζεται η ρήξη της συνέχειας ενός οστού. Ενώ ως Εξάρθρωση ,η διάρρηξη μιας άρθρωσης στην οποία οι σύνδεσμοι έχουν υποστεί βλάβη και τα οστικά άκρα είναι εξ ολοκλήρου παρεκτοπισμένα.[1]

Η αντιμετώπιση ενός κατάγματος μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους, από την απλή τοποθέτηση γύψου έως την σύνθετη χειρουργική αντιμετώπιση.

Continue reading Επίδεσμοι Ακινητοποίησης από Γύψο ή από Πολυμερές ;

Posted on

Μάσκες νάνο υψηλής προστασίας

μάσκεσ|μάσκα

ΜΑΣΚΕΣ NANO ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Μάσκες από υλικά Νανοτεχνολογίας στη μάχη κατά ιών και βακτηρίων 

Η πανδημία Covid-19 και η διασπορά υπερανθεκτικών στα αντιβιοτικά μικροβίων υπεύθυνων για ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για παραγωγή ενισχυμένων μέσων προστασίας (ΜΑΠ) για τους εργαζόμενους στον Υγειονομικό τομέα και ιδιαίτερα στα νοσοκομεία .

Στο γενικότερο πλαίσιο της έρευνας για εύρεση νέων υλικών με σκοπό την παραγωγή ενισχυμένων μέσων προστασίας εντάσονται δυο πολλά υποσχόμενες νέου τύπου μάσκες,κατασκευασμένες από νανουλικά. Οι νανομάσκες αναμένεται να κυκλοφορήσουν σύντομα στην αγορά ενώ φαίνεται πως έχουν εκπληκτικές επιδόσεις ,που φθάνουν στο 99,99% και 100% σε ότι αφορά την προστασία από ιούς και βακτήρια.

Τι είναι τα Νανουλικά

Σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τα νανουλικά είναι υλικά που περιέχουν σωματίδια, σε μη δεσμευμένη κατάσταση ή ως αδρανή ή ως συσσωμάτωμα , με μία ή περισσότερες από τις εξωτερικές τους διαστάσεις εντός της κλίμακας μεγέθους 1 nm – 100 nm . Σε ένα νανο-υλικό το περισσότερο από το 50% των σωματιδίων του είναι περίπου 100nm.»

Continue reading Μάσκες νάνο υψηλής προστασίας

Posted on

Αιθυλική αλκοόλη και Αντισηψία

Η Αιθυλική αλκοόλη εναντίον των παθογόνων μικροβίων

Ιοί και βακτήρια είναι από τους περισότερο λοιμογόνους παράγοντες και ευθύνονται για πλήθος ασθενειών σχεδόν οποιουδήποτε οργάνου του σώματος. Λόγω της δομής τους προσκολλώνται εύκολα σε επιφάνειες (ρυπαρές επι το πλείστον) αλλά και στο δέρμα και μεταδίδονται με ευκολία.

αιθυλικη αλκοολη vs βακτηρια και ιοι
Εικ.1 Βακτήρια και ιοί

Για την καταστροφή των παθογόνων μικροοργανισμών ,βακτηρίων και ιών εφαρμόζονται διάφορες μέθοδοι με χρήση ποικίλων Φυσικών ή Χημικών παραγόντων. Οι κυριότερες είναι : Η αποστείρωση, η απολύμανση και η αντισηψία.Η εφαρμογή τους σε συνδιασμό με την λήψη μέτρων ατομικής υγιεινής συμβάλλει στη μείωση των κινδύνων που απειλούν την Ατομική και Δημόσια υγεία και τον έλεγχο της διασποράς και μετάδοσης των λοιμώξεων που προκαλούνται από τους παθογόνους μικροοργανισμούς.

Continue reading Αιθυλική αλκοόλη και Αντισηψία

Posted on

Σύμβολα σε ετικέτες/συσκευασίες ιατροτεχνολογικών προϊόντων

σύμβολα ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Σύμβολα ιατροτεχνολογικών προϊόντων .

Ποιά είναι και πως ερμηνεύονται τα σύμβολα ιατροτεχνολογικών προϊόντων που  πρέπει να αναγράφονται σε ετικέτες και  συσκευασίες ; Ποιές πληροφορίες μεταδίδουν ;Ποιό σκοπό εξυπηρετούν;

 Με σκοπό την προστασία της υγείας και της ασφάλειας ασθενών, χρηστών ή άλλων προσώπων ή πτυχών της δημόσιας υγείας κάθε ιατροτεχνολογικό προϊόν που κυκλοφορεί νόμιμα και ελεύθερα στον Ευρωπαϊκό Οικονονομικό Χώρο (ΕΟΧ),υποχρεούται  να συνοδεύεται από τις απαιτούμενες πληροφορίες όπως ορίζονται στο ενωσιακό κανονιστικό πλαίσιο .» Continue reading Σύμβολα σε ετικέτες/συσκευασίες ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Posted on

Σήμανση CE

σημανση ce logo

Σήμα Πιστοποίησης Ποιότητας CE

 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΗΜΑΝΣΗ CE

Η σήμανση CE αποτελεί μέρος της νομοθεσίας εναρμόνισης της ΕΕ. Είναι σήμα πιστοποίησης ποιότητας . Αποτελεί ένα ορατό  δείκτη που δηλώνει ότι

  • το προϊόν που φέρει τη σήμανση , βρίσκεται σε συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (Σχετική Κοινοτική Νομοθεσία Εναρμόνισης).
  • Πληροί όλες τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις για την  εξασφάλιση της δημόσιας υγείας, ασφάλειας και  προστασίας  των καταναλωτών και του περιβάλλοντος.

Continue reading Σήμανση CE

Posted on

Μέσα Ατομικής Προστασίας

Εξοπλισμός Ατομικής προστασίας

Μέσα Ατομικής Προστασίας ή Ατομικός Εξοπλισμός Προστασίας

ΜΑΠ ή ΕΑΠ

«Ως Μέσα  Ατομικής Προστασίας (ή εξοπλισμός ) νοείται κάθε εξοπλισμός τον οποίο ο εργαζόμενος πρέπει να φορά ή να φέρει κατά την εργασία για να προστατεύεται από έναν η περισσότερους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία του, καθώς και κάθε συμπλήρωμα ή εξάρτημα του εξοπλισμού που εξυπηρετεί αυτό το σκοπό.» Continue reading Μέσα Ατομικής Προστασίας

Posted on

Ανέπαφα Θερμόμετρα Υπέρυθρων

ανέπαφα θερμόμετρα υπέρυθρων

Ανέπαφα Θερμόμετρα Υπερύθρων IR

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΥΡΕΤΟΣ

Ο οργανισμός μας διαθέτει έναν ομοιοστατικό μηχανισμό που διατηρεί τη θερμοκρασία του σώματος μας σταθερή . Η κανονική  μας θερμοκρασία είναι συνήθως  36,6 -36,7 ο C (περιοχή μασχάλης) αλλά μπορεί να παρουσιάζει μικρές  διακυμάνσεις από άτομο σε άτομο λόγω φύλου ,ηλικίας, θερμοκρασία περιβάλλοντος, στρες  κλπ. Continue reading Ανέπαφα Θερμόμετρα Υπέρυθρων

Posted on

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ FFP

μάσκες FFP

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΜΑΣΚΕΣ FFP

FFP (FILTERING FACE PIECE) :FFP1, FFP2 και FFP3

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ FFP

Οι αναπνευστικές συσκευές είναι ιατροτεχνολογικά προϊόντα τα οποία πρέπει να  πληρούν τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 149:2001 + A1:2009 για τις μάσκες προστασίας αναπνοής με φίλτρο, για προστασία μόνο από στερεά σωματίδια και μη πτητικά υγρά σωματίδια. Επίσης πρέπει να  πληρούν τις απαιτήσεις της δοκιμής μπλοκαρίσματος για τις μάσκες FFP. Η ένδειξη «EN» είναι για την ΕΕ ,ενώ το ASTM F2100 (NIOSH) προορίζεται για τις ΗΠΑ. Με τα πρότυπα αυτά καθορίζονται οι κανόνες και οι μέθοδοι δοκιμών που πρέπει να ακολουθούν οι εταιρείες για να αξιολογήσουν -βαθμολογήσουν τις μάσκες τους. Continue reading ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ FFP

Posted on

Ιατρική -Χειρουργική μάσκα προστασίας

ιατρική χειρουργική μάσκα covid-19

Απλή Χειρουργική μάσκα και προστασία από αναπνευστικές λοιμώξεις

Η ιατρική χειρουργική μάσκα σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) ,αποτελεί μέρος ενός ολοκληρωμένου πακέτου μέτρων πρόληψης και ελέγχου για τον περιορισμό της διασποράς ασθενειών που οφείλονται σε  αναπνευστικούς ιούς, συμπεριλαμβανομένου του COVID-19.

Continue reading Ιατρική -Χειρουργική μάσκα προστασίας

Posted on

Γλυκερίνη για Όμορφο και Υγιές δέρμα.

γλυκερίνη

Γλυκερίνη ή Γλυκερόλη ;

Γλυκερίνη (glycerin) είναι η εμπορική ονομασία της γλυκερόλης (glycerol). Η επίσημη χημική ονομασία είναι 1,2,3 προπανοτριόλη σύμφωνα με την  κατά I.U.P.A.C ονοματολογία. [1] Το όνομά της προέρχεται από την  ελληνική λέξη «γλυκύς» και το οφείλει  στη γλυκιά της γεύση.[6] Ανακαλύφθηκε το έτος 1779 από τον Carl Scheele. (Γερμανό-Σουηδός Χημικός περισσότερο γνωστός για την ανακάλυψη του οξυγόνου.)

Τι είναι η Γλυκερίνη;

γλυκερίνη|γλυκερόλη|προπανοτριόλη
Γλυκερίνη

Η γλυκερίνη είναι ένα άχρωμο, άοσμο, παχύρρευστο υγρό που έχει γλυκιά γεύση και είναι ως επί το πλείστον μη τοξικό. Είναι  οργανική ένωση της οικογένειας των αλκοολών και  συναντάται σε όλα τα φυσικά λιπίδια ζωικής ή φυτικής προέλευσης . Παράγεται από φυσικές πηγές, μέσω της υδρόλυσης των λιπών και της ζύμωσης των σακχάρων ή παρασκευάζεται συνθετικά (ως παράγωγο πετρελαίου).[1][2].

Χρησιμοποιείται επί του παρόντος σε μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών λόγω του ιδιαίτερου συνδυασμού των  χημικών και φυσικών ιδιοτήτων της και επειδή είναι φυσιολογικά αβλαβής.[5] Ως γλυκαντικό στη βιομηχανία τροφίμων ,ως ενυδατικός παράγοντας, διαλύτης ή φορέας σε πολλά  φαρμακευτικά και καλλυντικά  προϊόντα . Μπορεί να ψυχθεί και να μετατραπεί σε πάστα, ενώ έχει ένα εξαιρετικά υψηλό σημείο βρασμού.[1].Έχει σημείο τήξης 17,8ºC και σημείο βρασμού 290ºC.

Continue reading Γλυκερίνη για Όμορφο και Υγιές δέρμα.