Ράμματα

Ράμματα

Τα ράμματα είναι διαθέσιμα σε ευρεία ποικιλία συνδιασμών -μήκους-διαμέτρου, είδους βελόνας και μέγεθος -είδος ίνας.
Οι κωδικοί των ραμμάτων είναι περισσότεροι από 1500. Σε κάθε ράμμα αναγράφεται ένας κωδικός που αντιστοιχεί στα χαρακτηριστικά του.

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται ράμμα άλλης εταιρίας εκτός της Medipac γνωρίστε μας τον κωδικό προκειμένου να γίνει η αντιστοιχία.