Posted on

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ FFP

μάσκες FFP

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΜΑΣΚΕΣ FFP

FFP (FILTERING FACE PIECE) :FFP1, FFP2 και FFP3

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ FFP

Οι αναπνευστικές συσκευές είναι ιατροτεχνολογικά προϊόντα τα οποία πρέπει να  πληρούν τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 149:2001 + A1:2009 για τις μάσκες προστασίας αναπνοής με φίλτρο, για προστασία μόνο από στερεά σωματίδια και μη πτητικά υγρά σωματίδια. Επίσης πρέπει να  πληρούν τις απαιτήσεις της δοκιμής μπλοκαρίσματος για τις μάσκες FFP. Η ένδειξη «EN» είναι για την ΕΕ ,ενώ το ASTM F2100 (NIOSH) προορίζεται για τις ΗΠΑ. Με τα πρότυπα αυτά καθορίζονται οι κανόνες και οι μέθοδοι δοκιμών που πρέπει να ακολουθούν οι εταιρείες για να αξιολογήσουν -βαθμολογήσουν τις μάσκες τους.

Επίσης σύμφωνα με τα πρότυπα τόσο οι μάσκες  όσο και η συσκευασία τους πρέπει να φέρουν τις ακόλουθες ενδείξεις: σήμανση CE (σύμβολο CE ακολουθούμενο από τον αριθμό του κοινοποιημένου οργανισμού που είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της ποιότητας κατασκευής), τον αριθμό και το έτος του προτύπου που αντιστοιχεί στον τύπο του εξοπλισμού (EN 149 ) και την κλάση απόδοσης (FFP1, FFP2 ή FFP3).

Οι μάσκες FFP είναι αναπνευστικές συσκευές ή αναπνευστήρες HEPA (High-Efficiency Particulate Air filters (HEPA respirators) . Διαθέτουν φίλτρα υψηλής απόδοσης για  αερομεταφερόμενα σωματίδια. Είναι Μέσο Ατομικής Προστασίας  . Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων πρότειναν τη χρήση αναπνευστικών συσκευών ως απαραίτητο εξάρτημα των ΜΑΠ (Μέσων Ατομικής Προστασίας ) για  τους εργαζόμενους στον υγειονομικό τομέα καθώς  είναι σχεδιασμένες για την  προστασία του χρήστη από τα  επιβλαβή αερομεταφερόμενα σωματίδια.

Οι μάσκες FFP προστασίας της αναπνοής ,είναι εργονομικά  σχεδιασμένες ώστε  να σφραγίζουν στο πρόσωπο του χρήστη για να προσφέρουν αποτελεσματική προστασία  από στερεά, αερολύματα με βάση το νερό και αερολύματα με βάση το λάδι. Η μειωμένη διείσδυση σωματιδίων  στις  μάσκες αυτές οφείλεται στο παχύτερο φίλτρο , στους μικρότερους πόρους του πλέγματος, στις πολύ λεπτότερες ίνες της ύφανσης σε σχέση με τις  απλές χειρουργικές μάσκες . Προορίζονται για τους εργαζόμενους στον τομέα της Υγειονομικής περίθαλψης και  δεν είναι κατάλληλες για το ευρύ κοινό.

Το σφράγισμα της μάσκας  και η υψηλή απόδοση του Φίλτρου μειώνουν τις πιθανότητές να μολυνθεί ο χρήστης από  πολυανθεκτικά και απειλητικά για τη ζωή μικρόβια  που αναπτύσσονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και σε  χειρουργικές πτέρυγες των νοσοκομείων . Τα μικρόβια αυτά υπεύθυνα για τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις αποτελούν ένα σοβαρό και πολύπλοκο πρόβλημα που απασχολεί τους επιστήμονες και  εργαζόμενους στον τομέα Υγείας σε παγκόσμια κλίμακα.  Σε τέτοιες περιπτώσεις η απλή χειρουργική μάσκα  δεν είναι αποτελεσματικό μέσο προστασίας . Η χειρουργική μάσκα δεν εφαρμόζει  σφιχτά στο πρόσωπο ,κατά συνέπεια δεν παρέχει καλή προστασία έναντι των αερομεταφερόμενων κινδύνων. Και δεν ανήκει στις αναπνευστικές συσκευές.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ FFP

FFP1-FFP2-FFP3

Η ικανότητα φιλτραρίσματος ,αποτελεί το κριτήριο ταξινόμησης των μασκών υψηλής προστασίας της αναπνοής σε τρείς κυρίως  ομάδες : FFP1, FFP2 και FFP3. Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμός, τόσο υψηλότερο είναι το επίπεδο προστασίας:

  • Τα φίλτρα FFP1 ( συντελεστής προστασίας 4) προσφέρουν φιλτράρισμα ≥80% των αερομεταφερόμενων σωματιδίων. (Συνολική διαρροή <22%). Μάσκα  επαρκής για προστασία μόνο από ερεθιστικά. Ωστόσο, η χρήση του έναντι επιβλαβών ουσιών δεν θεωρείται κατάλληλη.
  • Τα φίλτρα FFP2 (συντελεστής προστασίας 10) προσφέρουν φιλτράρισμα ≥94% των αερομεταφερόμενων σωματιδίων. Παρέχει προστασία έναντι στερεών και υγρών ερεθιστικών αερολυμάτων. (Συνολική διαρροή <8%).
  • Τα φίλτρα FFP3 (συντελεστής προστασίας 20) προσφέρουν φιλτράρισμα ≥99% των αερομεταφερόμενων σωματιδίων. Παρέχει προστασία έναντι στερεών και υγρών τοξικών αερολυμάτων. (Συνολική διαρροή <2%).
  • Σε ορισμένες μάσκες, χρησιμοποιείται ένας επιπλέον δείκτης μαζί με τον κωδικό FFP. Εάν η μάσκα έχει το γράμμα D, σημαίνει ότι αυτή η μάσκα περνάει τη δοκιμή δολομίτη, δηλαδή είναι πιο ανθεκτική στο φράξιμο με την πάροδο του χρόνου.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΜΑΣΚΑΣ-FFP

Οι μάσκες FFP υπόκεινται σε φυσική γήρανση και επομένως έχουν ημερομηνία λήξης πέραν της οποίας η αποτελεσματικότητά τους δεν είναι εγγυημένη. Από νομική άποψη, μόλις παρέλθει η ημερομηνία λήξης, οι μάσκες αναπνευστικής προστασίας δεν μπορούν να μεταπωληθούν, να διατεθούν, να πωληθούν ή να χρησιμοποιηθούν, ακόμη και δωρεάν.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΔΟΚΙΜΗ ΣΩΣΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  (FIT -TEST);

Οι μάσκες αναπνευστικής προστασίας FFP, πρέπει να είναι κατάλληλες για το είδος της εργασίας ,το εργασιακό περιβάλλον, το αναμενόμενο επίπεδο έκθεσης και τον χρήστη. Καθώς οι άνθρωποι παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλομορφία ,διαφέροντας στο σχήμα και μέγεθος του προσώπου αλλά και στα επιμέρους μορφολογικά χαρακτηριστικά  είναι απίθανο να υπάρξει ένας συγκεκριμένος τύπος ή  μέγεθος μάσκας που να ταιριάζει σε όλους. Οι κατασκευαστές συσκευών αναπνευστικής προστασίας (RPE) παράγουν αντικείμενα-μάσκες με διαφορετικό σχήμα και μέγεθος. Υπάρχουν διάφοροι τύποι μάσκας FFP: με σκληρό ή μαλακό κέλυφος, κυπελλοειδής ή  με πτυχώσεις (αναδιπλούμενες ). Οι μάσκες με σκληρό κέλυφος είναι λιγότερο ευέλικτες σε ότι αφορά την εφαρμογή στα διαφορετικά  μορφολογικά  χαρακτηριστικά των χρηστών.

Σε αρκετές   χώρες όπως  Γαλλία, Βέλγιο, Καναδάς, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο οι  εργαζόμενοι  στην υγειονομική περίθαλψη ,γιατροί ,νοσοκόμοι κλπ  που  πρέπει να φορέσουν υποχρεωτικά μια αναπνευστική συσκευή τύπου  FFP ,είναι απολύτως απαραίτητο να περάσουν το τεστ «δοκιμής FIT”.

Η  «δοκιμή FIT” ή  δοκιμή σωστής εφαρμογής γίνεται με στόχο να ελεγχθεί η ικανότητα της μάσκας να διατηρεί τη σφράγισή της όταν ο εργαζόμενος κινείται. Η  επιτυχημένη επιλογή τύπου μάσκας εξασφαλίζει  τέλεια  προσαρμογή στα μορφολογικά χαρακτηριστικά του κάθε χρήστη, προσφέρει άνεση στις κινήσεις του προσώπου , ευκολία στην ομιλία και άνεση στην αναπνοή.

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΟ FIT-TEST;

Εικ. ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΑΣΚΑΣ FFP3

Με τη βοήθεια του τεστ ελέγχεται ποιοτικά (QLFT) και ποσοτικά (QΝFT) η καλή εφαρμογή της μάσκας.Το άτομο που πρόκειται να φορέσει τη μάσκα υποβάλλεται σε  διάφορες δοκιμασίες  που εκτελούνται υπό την επίβλεψη ειδικευμένου προσωπικού . Η δοκιμή περιλαμβάνει μεταξύ άλλων :Κανονική ή βαθιά αναπνοή ,κινήσεις κεφαλιού ,ομιλία  με δυνατή  ένταση ή ανάγνωση κειμένου κλπ.
Για μάσκες FFP1, FFP2, FFP3 οι εργαζόμενοι στην υγειονομική περίθαλψη (HCW)  που πρέπει να φορούν μάσκα, κατά τη διάρκεια του τεστ , εκτίθενται σε μια ατμόσφαιρα που περιέχει μια δοκιμαστική ουσία με ιδιαίτερη γεύση ή οσμή (κυρίως τη γλυκιά γεύση της σακχαρίνης ή πικρό Bitrex®). Η δοκιμή QLFT βαθμολογείται ως επιτυχία/αποτυχία και βασίζεται στις αισθήσεις του χρήστη καθώς δοκιμάζει τις εγκεκριμένες ουσίες.Το άτομο που υποβάλλεται στο τεστ φοράει την αναπνευστική συσκευή μέσα στην κουκούλα (όπως φαίνεται στην εικόνα ) ενώ το διάλυμα δοκιμής (είτε πικρό είτε γλυκό) ψεκάζεται στην κουκούλα. Εάν ανιχνεύει τη γεύση του αεροζόλ κατά τη διάρκεια της δοκιμής τότε η εφαρμογή δεν είναι ικανοποιητική. Η δοκιμή προσαρμογής απέτυχε.

 

ΠΗΓΕΣ

1.(PDF) Respiratory protective equipment at work: good practices for filtering facepiece (FFP) mask

https://www.researchgate.net/publication/334614429_Respiratory_protective_equipment_at_work_good_practices_for_filtering_facepiece_FFP_mask

  1. HSL Report Template

https://www.hse.gov.uk/research/rrpdf/rr1052.pdf

  1. FIT TESTING OF RESPIRATORY PROTECTIVE EQUIPMENT USED FOR CONTROLLING EXPOSURE TO ASBESTOS FIBRES

https://face-fit.co.uk/wp-content/uploads/2016/03/282_28.pdf

4.https://www.cebm.net/covid-19/what-is-the-efficacy-of-standard-face-masks-compared-to-respirator-masks-in-preventing-covid-type-respiratory-illnesses-in-primary-care-staff/

  1. https://www.who.int/publications/i/item/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak

 

 

 

 

 

One thought on “ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ FFP

  1. […] Περισσότερα για τις FFP μάσκες μπορείτε να  διαβάσετε  εδώ. […]

Comments are closed.