Σύριγγες

Σύριγγες-με βελόνα ή χωρίς βελόνα

Η κατηγορία σύριγγες περιλαμβάνει προϊόντα τα οποία είναι σύμφωνα με  με την Υπουργική απόφαση Α6 6404 δις (ΦΕΚ 681/τ.Β/8-8-91) «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ».  Σύμφωνα και με τις  απαιτήσεις της ισχύουσας έκδοσης της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας και των διεθνών προτύπων αναλόγως της ειδικής κατηγορίας στην οποία υπάγεται η σύριγγα (για τις σύριγγες ινσουλίνης του προτύπου EN ISO 8537 και για τις στείρες υποδερμικές σύριγγες μιας χρήσης του προτύπου EN ISO 7886).

SYRIGGES_WITH_WITHOUT_NEEDLES

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται :Σύριγγες-με βελόνα ή χωρις βελόνα,ινσουλίνης ,σίτισης κλπ

Σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται:

  • Η ημερομηνία παραγωγής και λήξης του προϊόντος.
  • Στοιχεία κατασκευαστή – χώρα και εργοστάσιο κατασκευής
  • Υλικό κατασκευής
  • Μέγεθος
  • Η ένδειξη « ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ» και ο τρόπος αποστείρωσης.
  •  Αριθμός παρτίδας
  • Σήμανση CE
  •  Η κάθε σύριγγα είναι σε ατομική, αποστειρωμένη συσκευασία
  • Εργοστάσιο παραγωγής

Άριστης ποιότητας και προδιαγραφών.

ΣΤΙΣ ΠΙΟ ΦΤΗΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ!